Nowoczesne piece i kotły na pellet

Jesteśmy producentem najwyższej jakości kominków na pellet.

Oferujemy Państwu piece i kotły na pellet, które ze względu na swe nieocenione walory użytkowe i estetyczne, idealnie trafiają w wymagania osób poszukujących najlepszych na rynku rozwiązań w dziedzinie systemów grzewczych. Kotły i piece MZ Stoves to nowoczesność połączona z najwyższą jakością i maksymalną funkcjonalnością. Dzięki tym cechom, wybierając nasz produkt, mogą mieć Państwo pewność bezawaryjnej, spokojnej i ekonomicznej pracy urządzenia przez długie lata.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno piece do ogrzewania pojedynczych wnętrz, jak również wysoce wydajne kotły do systemów centralnego ogrzewania całych posesji.

Przyjemne poczucie ciepła w całym domu, równomierna temperatura we wszystkich pomieszczeniach, niskie zużycie paliwa, łatwa i szybka obsługa – kocioł na pellet MZ Stoves to rozwiązanie na miarę współczesnych czasów. Nasze urządzenia bazują na najnowocześniejszych technologiach, wykonane są z najwyższej klasy, odpornych i trwałych materiałów, a dzięki pełnej automatyzacji sterowania, a przy tym rozpalania i podawania paliwa, zapewniają bezproblemową eksploatację nawet zupełnie nieobeznanym osobom w dziedzinie obsługi systemów grzewczych.

Jeśli wybiorą Państwo kocioł MZ jako serce instalacji grzewczej w Waszym domu, prędko docenicie korzyści wynikające z jego użytkowania. Wystarczy zaprogramować kocioł za pomocą prostego, intuicyjnego panelu zewnętrznego, by niezawodnie pracował przez długi czas. Mogą Państwo zapomnieć o ciągłych wizytach w kotłowni oraz konieczności kontrolowania i nieustannego regulowania urządzenia. Dzięki swej unikalnej konstrukcji, kotły na pellet MZ Stoves działają automatycznie. Wszystko po to, by jak najbardziej ułatwić ich eksploatację użytkownikom. Niewielka emisja popiołu, pełne bezpieczeństwo dla domowników, małe rozmiary, pro-ekologiczność to kolejne atuty kotłów na pellet MZ, przesądzające o ich przewadze nad konkurencyjnymi urządzeniami. Na uwagę zasługują także aspekty finansowe. Mogą Państwo liczyć na mniejsze zużycie paliwa przy jednoczesnej maksymalnej wydajności grzewczej, co bez wątpienia odbije się pozytywnie na Państwa kieszeni.

Piece na pellet MZ Stoves charakteryzują się nietuzinkowym, eleganckim designem, co dla aranżacji całego wnętrza, może mieć niebagatelne znaczenie. Jeśli życzą sobie Państwo, by ulokowany w Waszym pokoju piec nie tylko zapewniał ciepło, ale również przykuwał spojrzenia niebanalną stylistyką, a tym samym stanowił efektowny element dekoracyjny, piec na pellet MZ będzie trafnym wyborem.

ZASADY KORZYSTANIA


1. WSTĘP

Zasady i warunki korzystania z tej strony internetowej i każdej innej strony internetowej zarządzanej przez Nebiolo Polska sp. z o.o. dalej w tekście określanych jako „Strony” powinny zostać przeczytane zanim zaczniesz z nich korzystać. Te warunki odnoszą się do wszystkich wizyt i korzystania z zawartości Stron, jak również do informacji (łącznie z nieograniczonym dostępem do tekstów, grafik, fotografii, obrazów, dźwięków, ilustracji i oprogramowania) oraz usług (dalej „Zawartość”) dostarczanych poprzez strony internetowe. Uzyskanie dostępu i korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody na zasady i warunki w ich pełnym brzmieniu, w całości zgodnie z regulacjami prawymi odnoszącymi się do Internetu i sieci www. Jeżeli nie akceptujesz zasad i warunków korzystania ze Strony powinieneś zamknąć tę stronę i nie korzystać więcej z jej zawartości.


2. STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ

Strona jest własnością Nebiolo Polska sp. z o.o., NIP: 5252530088 spółki zarejestrowanej w Polsce, z siedzibą w 25-663 Kielcach przy ul. Olszewskiego 20. Cała zawartość Strony należy do Nebiolo Polska sp. z o.o. oraz jej licencjodawców i dostawców treści. Pełna zawartość Strony, nie wyłączając projektu graficznego i tekstów chronione są przez przepisy prawa handlowego, autorskiego, przepisów dotyczących własności intelektualnej, ochrony znaków towarowych i wszystkich innych przepisów odnoszących się do ochrony dóbr niematerialnych. Bez żadnych odstępstw i wyjątków, bez zgody Nebiolo Polska sp. z o.o żaden fragment Strony lub treści nie może być kopiowany, powielany czy wykorzystywany w inny sposób niż przewidują to zasady korzystania ze Strony. 


3. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do całości treści opublikowanych na Stronie należą do Nebiolo Polska sp. z o.o. Zgodnie z warunkami korzystania ze Strony fragmenty lub zawartości Strony znajdujące się poza obszarem „DO POBRANIA” mogą być przeglądane, drukowane, pobierane, ale wyłącznie do użytku prywatnego, bez zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie choćby fragmentu tekstu zdjęcia czy filmu.

Strefa „DO POBRANIA” zawiera treści, materiały reklamowe, promocyjne, karty techniczne i zdjęcia przeznaczone do promocji marki na rynku. Z tego również tytułu pozwala się na pobieranie, dystrybucję, przesyłanie, reprodukowanie, powielanie i publikowanie udostępnionej w tym obszarze zawartości. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w pobranych materiałach. Pozwala się korzystać z zawartości do celów handlowych lub marketingowych związanych z promocją marki MZ należącej do Nebiolo Polska sp. z o.o lub sprzedaży ich wyrobów. Pozwala się na korzystanie z zawartości Strony w celach publikacji na innych stronach internetowych ale tylko wtedy gdy podane zostaje źródło z którego pobrane zostały dane lub materiały. W otoczeniu publikowanych materiałów powinny znajdować się zapisy w postaci „via mz-stoves.com” , „link: www.mz-stoves.com” lub inny zapis mówiący jednoznacznie o pochodzeniu. Nie wolno usuwać żadnych znaków i nazw handlowych z tekstów pobranych ze Strony. Pobieranie plików lub oprogramowania ze Strony (łącznie, ale bez ograniczenia do wygaszaczy ekranów, ikon, plików video i tapet), także plików zawierających zdjęcia i grafiki jest dozwolone i zgodne z prawami autorskimi i licencjami, jakie posiada Nebiolo Polska sp. z o.o. do dysponowania tymi materiałami, zgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi własności intelektualnej i prawami o ochronie praw autorskich. Twoje prawa własności są jednak ograniczone do medium przez które nabyłeś materiały, nie wolno ich sprzedawać, dystrybuować, przerabiać czy modyfikować w jakiejkolwiek formie.


4. ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie znaki handlowe, nazwy produktów, nazwy handlowe Nebiolo Polska sp. z o.o. oraz Marki „MZ” używane na Stronie są zarejestrowanymi nazwami i znakami towarowymi Nebiolo Polska sp. z o.o. Powielanie, kopiowanie, publikowanie, przesyłanie czy jakakolwiek inna forma dystrybucji bez wcześniejszej zgody Nebiolo jest całkowicie zabroniona. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych Nebiolo Polska sp. z o.o. na innych stronach internetowych, w sieci internetowej, w publikacjach reklamowych i prasowych każdego rodzaju chyba, że znajdują się na materiałach specjalnie do tego przygotowanych pochodzących z podstrony „Do Pobrania” lub innych posiadających formalną przychylność Nebiolo Polska sp z o.o.


5. OGRANICZENIA GWARANCJI

Strona oraz jej zawartość tekstowa w żadnym wypadku nie mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia roszczeń gwarancyjnych w zakresie jakości, sprawności czy przeznaczenia produktów tu opisywanych i prezentowanych. Wszystkie informacje publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter ogólno-informacyjny, nie są w rozumieniu prawa poradnikiem właściwego stosowania dla potencjalnych użytkowników. Nebiolo Polska sp. z o.o. I marka MZ nie gwarantuje, że treści opublikowane na Stronie są dokładne, kompletne i wolne od błędów, nie ponosi także odpowiedzialności za błędy w ewentualnym działaniu strony, okresowy brak dostępności strony w sieci Internet czy przerwy techniczne w dostępności poszczególnych sekcji Strony spowodowane jej aktualizacją lub usuwaniem błędów. Jak również, Nebiolo nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z korzystaniem ze Strony i wykorzystaniem treści tam opublikowanych w zakresie ich dokładności, poprawności, użyteczności, zgodności i wszelkich innych przypadkach zgodnie z przepisami prawa. Nebiolo zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji części lub całej sekcji Strony w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia i bez odpowiedzialności za dokonane zmiany.


6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz ze Strony na własną odpowiedzialność. Żaden z podmiotów należących do firmy jak również Nebiolo Polska sp. z o.o., zarząd, przedstawiciel lub agent ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie i publikację Strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uchybienia powstałe na skutek pośredniego lub bezpośredniego kontaktu, uszkodzenia lub innych okoliczności związanych z korzystaniem ze Strony. Jednocześnie Nebiolo Polska sp. z o.o. przyznaje, że żaden z przepisów Warunków i Zasad korzystania ze Strony nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub okaleczenie spowodowane zaniedbaniem lub oszustwem.


7. LINKI DO INNYCH STRON

Na Stronie zostały umieszczone linki do stron zewnętrznych, które nie podlegają kontroli Nebiolo Polska sp z o.o.. Linki do stron zewnętrznych umieszczone są ponieważ mogą odpowiadać twoim zainteresowaniom, uzupełniają ofertę asortymentu lub prezentują usługi związane z przedmiotem Strony. Nebiolo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zmiany wprowadzane na stronach zewnętrznych. Odwiedzasz zatem te strony na własną odpowiedzialność, prosimy zwróć uwagę czy strony te nie instalują plików cookies, czy zbierają dane osobowe lub inne poufne informacje. Radzimy zawsze sprawdzić warunki i zasady korzystania ze strony, przed rozpoczęciem korzystania z jej treści.


8. NIEPOPRAWNE KORZYSTANIE Z SERWISU

Zabronione jest wykorzystywanie Strony lub jej fragmentów do przekazywania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które mogą być nielegalne, fałszywe, społecznie szkodliwe, pornograficzne, zniesławiające, dyskryminujące, stanowiące groźbę, będące nielegalne jak np.: zachęcające do popełnienia przestępstwa, namawiające do stosowania przemocy czy łamiące prawo lub namawiające do łamania prawa.


9. KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ DZIECI

Jeżeli masz poniżej 16 lat, musisz otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na:

-kontaktowanie się z nami i proszenie o kontakt z tobą; -przesyłanie jakichkolwiek informacji do nas; -uczestniczenie w konkursach, grach, które wymagają pozostawienia danych osobowych lub w których wygrać można nagrodę;

Jeżeli nie posiadasz minimum 16 lat, kontynuacja korzystania ze Strony oznacza, że masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.


10. REFERENCJE

Referencje od użytkowników publikowane na Stronie zostały wybrane z nadesłanych listów, e-maili oraz zgłoszeń telefonicznych, które Nebiolo Polska sp. z o.o. otrzymało od swoich klientów.


11. PRZEPISY PRAWA I JURYSDYKCJA

Warunki i Zasady korzystania ze Strony, opracowane zostały na podstawie przepisów prawa, do nie wyłącznej jurysdykcji przez sądy Polskie. Jeżeli jakikolwiek zapis Warunków i Zasad korzystania ze Strony stracił moc prawną lub nie ma uzasadnienia, przyjmuje się ten zapis za nieobowiązujący, pozostający bez żadnych skutków prawnych.


ZAMKNIJ